1. Regulamin dotyczy świadczenia usług reklamowych obiektów hotelowych i noclegowych na stronie www.nocpol.pl Polska Media Grupa Ewa Sobol

ul. Ignacego Daszyńskiego, nr 11B, 58-533 Mysłakowice NIP 6111477547

2. Umieszczenie ogłoszeń w serwisie nocpol.pl jest bezpłatne tylko w ograniczonym czasowo terminie, aby przedłużyć emisję należy korzystać z płatnych opcji.

3. Zamieszczenie darmowego lub płatnego ogłoszenia na stronie nocpol.pl nie zobowiązuje w żaden sposób do kontynuacji danej opcji lub wybranego pakietu. Serwis wysyła automatycznie tylko propozycję ewentualnego przedłużenia abonamentu przed zakończeniem emisji.

4. Wypełnienie formularza zgłoszenia strony do portalu oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.

5. Aktywacja ogłoszenia płatnego następuje po akceptacji płatności oraz zaakceptowaniu oferty przez moderatora.

6. Darmowa oferta ukazuje się od razu po prawidłowym wypełnieniu formularza, dodania opisu i zdjęć. 

7. Przy dodaniu oferty należy używać aktualnego i działającego adresu e mail, zapytania klientów z naszego serwisu będą przychodzić na wskazany w ofercie adres e mail.

8. Serwis nie zbiera danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Serwis wykorzystuje pliki Cooki tylko dla prawidłowego funkcjonowania serwisu i nie przekazuje tych plików osobom trzecim. 

10. Administrator serwisu, nie częściej jak raz na 7 dni może wysłać ofertę handlową własną lub podmiotów trzecich, co jednocześnie wyklucza udostępnienie adresu e maili podmiotom trzecim.

11. Płatności w serwisie obsługuje serwis www.transweruj.pl, który działa na osnowie regulaminu :                . Wszystkie reklamacje dotyczące płatności należy kierować przez formularz kontaktowy :       

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu należy kierować przez dział kontakt na stronie www.nocpol.pl 

13. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, lecz zmiany te będą dotyczyć tylko nowych użytkowników. Dotychczasowi użytkownicy będą poinformowani o zmianie dotychczasowo regulaminu, użytkownicy, którzy nie zgadzają się na zaproponowanymi zmianami mogą korzystać z serwisu tylko do końca opłaconego abonamentu. Przedłużenie abonamentu oznacza akceptację nowego regulaminu oraz zasad i cen w nim zawartych.

14. Do korzystania z serwisu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu poprawnie obsługujące JavaScript. 

15. Serwis nocpol.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które naruszałyby przepisy prawa ,dobrych obyczajów, noszące znamiona nieuczciwej konkurencji.

16. Wydawca serwisu nocpol.pl może wykorzystywać teksty oraz zdjęcia z ofert do promocji serwisu lub ofert na innych serwisach www, serwisach społecznościowych, w mediach elektronicznych oraz tradycyjnych. 

17. Przy dodaniu oferty automatycznie rejestrowane jest konto użytkownika, login i hasło wysłane jest na adres e mail podany przy rejestracji. Jeżeli e mail nie został otrzymany należy sprawdzić folder SPAM. Jeśli danych do logowania nie ma również w folderze SPAM należy skontaktować się z działem obsługi klienta serwisu www.nocpol.pl lub przez e mail : 

18. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony loginu i hasła we własnym zakresie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i moralne wynikające z uzyskaniem dostępu do panelu klienta przez osoby trzecie. 

19. Obowiązkiem Użytkownika jest poprawne utworzenie oferty i zaopatrzenie ją w treści oraz foto, które nie łamią obowiązującego prawa oraz zasad dobrych obyczajów. 

20. Operator przypomina, że dane kontaktowe zawarte w ofercie są publicznie dostępne. Operator nie odpowiada za niewłaściwe ich wykorzystanie przez instytucje lub osoby trzecie.

21. Serwis www.nocpol.pl nie odpowiada za poprawność umieszczonych przez oferentów danych oraz autentyczność zdjęć, tak też nie ma możliwości ich weryfikacji. 

22. Komentarze i opinie do ofert noclegowych zamieszczane są przez niezarejestrowanych użytkowników serwisu. Serwis nie ma możliwości identyfikacji tych osób, adres IP również nie jest zapisywany. Należy brać pod uwagę, że oceny obiektów oraz opinie na ich temat mogą być napisane także przez konkurencję, samych właścicieli obiektów. Wydawca serwisu www.nocpol.pl nie ma możliwości weryfikacji ich zgodności ze stanem faktycznym.

23. Na wszystkie płatne usługi świadczone przez serwis www.nocpol.pl wystawiana jest faktura VAT w terminie określonym ustawowo. Faktura VAT wysyłana jest na adres e mail wskazany w ofercie. 

24. Wydawca serwisu www.nocpol.pl może zaprzestać świadczenia usługi prezentacji oferty, gdy użytkownik serwisu mimo ostrzeżeń łamie zapisy regulaminu lub administrator otrzyma od odpowiednich organów zawiadomienie o naruszeniach oraz nieprawidłowościach zawartych w ofercie. 

25. Serwis nocpol.pl nie ponosi odpowiedzialności za niemoderowane treści zawarte w serwisie także w przypadku kiedy naruszają one dobra osobiste osób trzecich. Jeśli osoba prywatna lub przedsiębiorstwo stwierdzi i udowodni, iż treści prezentowane w serwisie nocpol.pl naruszają ich dobra osobiste lub niosą znamiona nieuczciwej konkurencji mogą skontaktować się z działem obsługi klienta a administrator serwisu usunie taką opinię lub komentarz. Jeśli komentarz napisany jest z wykorzystaniem nienormatywnej leksyki, ewidentnie jest obraźliwy moderator od razu usuwa taki komentarz jak tylko zostanie zauważony. Wydawca serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy zarówno pozytywnych jak i negatywnych bez podania przyczyny. Reklamowanie konkurencyjnych usług w komentarzach ofert jest zabronione, takie komentarze będą od razu usuwane.